ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Φοβόταν να βγει από το Σπίτι εξαιτίας της Εμφάνισής της. Σήμερα, μιλάει με Θάρρος για την Τρομακτική της Ασθένεια…