ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Τι καταπίνουμε όταν πίνουμε νερό στην θάλασσα; Αν είστε ευαίσθητοι μη δείτε τις εικόνες που τράβηξε Αμερικανός φωτογράφος…