ΔΙΑΦΟΡΑ

Όταν λέω πως θα ήθελα να πεθάνω… μη θυμώνεις