ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΨΗ

Όποιος προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα, χάνει τη ζωή του