ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η ζωή δοκιμάζει σκληρά τους καλούς ανθρώπους;