ΑΝΔΡΑΣ

Η εξέλιξη μετρά στη σχέση, όχι η αφετηρία.