ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Υπήρχαν γυναίκες ιερείς στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους;