ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το φυτό «Φρανκεστάιν» είναι υβριδικό και παράγει τόσο τομάτες όσο και πατάτες!