ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Το περίεργο φαινόμενο Cross sea!Τι είναι αυτό το πλέγμα στον ωκεανό;