ΔΙΑΦΟΡΑ

Τι κοινό έχουν το διαδίκτυο ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το σύμπαν;