ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΨΗ

“Παρατηρήστε πώς ο νους θέλει να αποκοιμίσει τον εαυτό του μέσω κάποιας συνήθειας και μετά δεν θέλει να τον ενοχλεί κανείς”