ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Και όμως ο Διογένης γνώριζε την ύπαρξη της Αμερικής!