ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΨΗ

Η προδοσία αντιπροσωπεύει ένα αναπόφευκτο πέρασμα των ερωτευμένων!