ΚΟΣΜΟΣ

Η δημιουργία ενός τεχνητού βουνού στο Βερολίνο από ένα τρελό τρελό αρχιτέκτονα!