ΔΙΑΦΟΡΑ

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί δεν επιδιώκουν ανάληψη εξουσίας!