ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΨΗ

Αν δε γνωρίζεις και δε συμπαθείς τον εαυτό σου!