ΔΙΑΦΟΡΑ

Ένας υπολογιστής αποδεικνύει την "ύπαρξη του Θεού"